01

فوریه
2020

آغاز کمپین چند میلیون دلاری برای تشویق مردم به خرید مواد غذایی کانادایی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0آغاز کمپین چند میلیون دلاری برای تشویق مردم به خرید مواد غذایی کانادایی

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.