۰۸

تیر
۱۳۹۸

آغاز مذاکرات رسمی دولت انتاریو و شهرداری بر سر تصاحب تی تی سی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 69 0تورنتو- دولت محافظه کار انتاریو و شهرداری تورنتو در مورد بررسی راهکار مناسب برای سلب مسوولیت شرکت ترانزیت تورنتو (TTC) از شهرداری و واگذار کردن آن به دولت استان به توافق رسیدند. شهرداری در جریان مذاکرات، گزینه واگذاری بخشی یا کل TTC به دولت را بررسی خواهد کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.