15

فوریه
2020

آغاز محاکمه پدر ساکن کلگری به اتهام قتل دختر چهار ساله اش 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0کلگری- The Canadian Press: ملیسا باند، دادستان کلگری در دادخواست خود آورده است که دختر ۴ ساله ساکن کلگری که دسامبر ۲۰۱۴ درگذشت از ناحیه ستون فقرات و گردن مصدوم شده بود. دادستان مردی به نام اولواتوسین اولووافمی (پدر این کودک) را با اتهام قتل روبرو کرده است. زیرا در هنگام مصدوم شدن این دختربچه تنها فرد حاضر در منزل بود. محاکمه اولووافمی به اتهام قتل غیرعمد آغاز شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.