02

آگوست
2019

آغاز محاکمه مادر کبکی به اتهام قتل دو دختر خردسالش

Posted By : کاناداهوم/ 181 0کبک- آدل سورلا، ۵۲ ساله که متهم به قتل عمد دو دختر خردسالش می باشد، با حضور در دادگاهی در لاوال (حومه مونترال)، درباره زندگی اش در کنار دخترانش آماندا ۹ ، سابرینا ۸ ساله و همسر فقیدش جوزپه دی ویتو شهادت داد. آدل گفت: تعریف می شد.>

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.