28

آگوست
2019

آغاز محاکمه دو مامور پلیس فرانسه به اتهام تجاوز به توریست کانادایی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 148 0پاریس- محاکمه دو مامور پلیس فرانسه به اتهام تجاوز گروهی به یک توریست کانادایی در پاریس آغاز شده است. دو مامور پلیس که هر دو عضو واحد مبارزه با باندهای خلاف می باشند، متهم اند که ۵ سال قبل، زن ۳۶ ساله کانادایی را در مقر پلیس واقع در شماره ۳۶ Quai des Orfevres مورد تجاوز قرار دادند. آنها اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می کنند که شاکی با میل و رضایت خود با آنها رابطه جنسی داشت.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.