29

آگوست
2019

آغاز محاکمه دو جوان بیست و دو و سی ساله به اتهام قتل عمد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 145 0اتاوا- احمد افرح ۱۸ ساله، برای قاتلین اش هدفی آسان بود. او از دید آنها جوانی معتاد بود که پول مواد مخدر را پرداخت نکرده بود. به همین دلیل در شب ۱۵ ماه می ۲۰۱۷، او را به یک آپارتمان در MacLaren Street کشانده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. فریادهای آنها و قربانی آنقدر بلند بود که همسایه ها و ساکنان آپارتمان طبقه پایین، صدای شان را به وضوح شنیدند. آنها پس از خونین و مالین کردن افرح او را روی صندلی آشپزخانه نشاندند و به دنبال نوار چسب رفتند. افرح سعی کرد از بالکن طبقه ۱۶ فرار کند. اما یکی از مهاجمان او را تعقیب کرد. جوان ۱۸ ساله بر روی بالکن آپارتمان کناری رفت، اما در حین پایین آمدن از بالکن سقوط کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.