13

سپتامبر
2019

آخر هفته بسیار سرد و پیش بینی بارش ۱۵ سانتیمتر برف در تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 29 0تورنتو- شهرمان طی آخر هفته، اولین بارش برف سنگین در سال ۲۰۱۹ را تجربه خواهد کرد. بر اساس پیش بینی Weather network، تورنتو شنبه با ۱۵ سانتیمتر برف سفیدپوش خواهد شد. متاسفانه بارش برف سنگین با کاهش قابل توجه دما همراه خواهد بود. برای شنبه ۱۹ ژانویه دمای منفی ۱۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.