04

آوریل
2020

آبجوسازی در کلگری، مایع ضدعفونی کننده دست می سازد 

Posted By : کاناداهوم/ 117مسوولین Annex Ale Project علیرغم تعطیل کردن کارخانه برای جلوگیری از شیوع کروناویروس،  تجهیزات و امکانات خود را به تولید یک محصول دیگر اختصاص داده اند.