14

مه
2019

مهاجرت، مشارکت بیشتر کانادایی ها در بازار کار و شکوفایی کانادا را به همراه دارد

Posted By : کاناداهوم/ 400

نتایج مطالعه ای که اخیرا توسط هیئت کنفرانس کانادا –  Conference Board of Canada – انجام شده از این حکایت دارد که ظرف بیست سال آینده، بهترین مسیر برای رشد اقتصادی و افزایش استاندارد زندگی کانادا عبارت است از مهاجرت، و نیز تلاش در راستای بهبود مشارکت گروه هایی که کمتر در بین نیروی کار کانادا حضور دارند. این مطالعه که تحت عنوان “نمی توان به تنهایی طی مسیر کرد: مهاجرت، عاملی کلیدی در استراتژی رشد کانادا” منتشر شده است سناریوهای مختلف نیروی کار را طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۴۰ بررسی کرده است.

طی این دوره ی زمانی ۲۲ ساله جمعیت ۹.۲ نفری کنونی کانادا که اکنون در میان سالی به سر می برند به سن بازنشستگی خواهند رسید و تقاضا برای خدمات اجتماعی که بودجه آن توسط دولت کانادا تامین می شود افزایش خواهد یافت.  در این مطالعه نوشته شده است که  ” تا سال ۲۰۴۰، تقریبا یک چهارم جمعیت کانادا ۶۵ سال یا بیشتر سن خواهند داشت – در حالی که این رقم در حال حاضر ۱۷ درصد است – و این بدین معنی است که در غیاب راه حل هایی برای رشد نیروی کار، کانادا فشار بیشتری را برای تامین خدمات درمانی جمعیت سالمند خود تحمل خواهد کرد”.

چهار سناریو

بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۴۰ حدود  ۱۱.۸ میلیون دانش آموز و دانشجو از مدارس و دانشکده های کانادا فارغ التحصیل خواهند شد و حجم عمده ی نیروی کار و مودیان مالیات در کانادا را تشکیل خواهند داد اما این تعداد کافی نیست چرا که برآورد می شود که طی این بازه زمانی حدود ۱۳.۴ میلیون نفر کارگر و کارمند از بازار کار خارج شده و وارد دوره بازنشستگی شوند.

هیئت کنفرانس کانادا برای پر کردن این خلاء چهار سناریو را در نظر گرفته است: یک سناریو که در آن، طی این دوره ی ۲۲ ساله اصلا مهاجرت و مهاجران وجود ندارند؛ در سه سناریوی دیگر سطح مهاجرت سالانه یک درصد افزایش یافته و نرخ مشارکت زنان، افراد بومی کانادا و معلولین – یعنی سه دسته ای که در حال حاضر در بین نیروی کار کمتر مشاهده می شوند – نیز افزایش می یابد.  

نتایج مطالعه مزبور از این حکایت دارد که سناریوی سوم که طی آن سطح مهاجرت سالانه یک درصد افزایش یافته و نرخ مشارکت زنان، افراد بومی کانادا و معلولین – یعنی سه دسته ای که در حال حاضر در بین نیروی کار کمتر مشاهده می شوند – نیز افزایش می یابد بهترین مسیر رو به جلو برای کانادا است و می تواند در نیروی کار افزایش خالص ۵.۹ میلیونی ایجاد کند.  بدین ترتیب، رشد تولید ناخالص داخلی کانادا طی این دوره ی ۲۲ ساله سالانه به طور متوسط ۱.۹ درصد افزایش خواهد یافت.  

در این مطالعه بیان شده است که ” این سناریو نه تنها به لحاظ رشد اقتصادی کانادا حایز اهمیت است بلکه برای از بین بردن فقر و تقویت یکپارچگی اجتماعی نیز مفید خواهد بود”.

 


گروه کاناداهوم با سالها تجربه در امر مهاجرت تحصیلی و داشتن پرونده های موفق، آماده پذیرفتن متقاضیان علاقه مند به ادامه تحصیل و یا مهاجرت به کانادا بوده و از متقاضیان دعوت می کنیم برای شروع پروسه، به صفحه تماس با ما رفته تا با مشاورین و اعضای شورای مشاورین رسمی مهاجرت به کانادا مشاوره رایگان داشته باشند تا بهترین راه را برای آنها انتخاب کنند.