12

آوریل
2019

دادگاه در ماه ژوئن نظر خود را در مورد حکم صادره برای وزیر مهاجرت کبک اعلام خواهد کرد

Posted By : کاناداهوم/ 399

در جدیدترین خبرهایی که از استان کبک به دست کاناداهوم رسیده است، اعلام شده که حکم صادره برای وزیر مهاجرت کبک در ماه ژوئن تایید خواهد شد. گفتنی است این خبر پس از آن اعلام شده که گروهی از متقاضیان مهاجرت اسکلید ورکر از وزیر مهاجرت کبک به خاطر رد صلاحیت خود شکایت کرده اند چرا علیرغم پرداخت هزینه های Certificat de sélection du Québec یا گواهی انتخاب کبک، با اعمال تغییراتی در معیارهای این برنامه، درخواستشان رد شده است.

در متنی که دیروز ۱۱ آوریل در وبسایت وزارت مهاجرت کبک منتشر شده نوشته شده است که در این شکایتنامه گروهی آمده است: “وزیر مهاجرت کبک اکل مال بالباطل کرده، مرتکب تقلب شده و با سوء نیست از استرداد هزینه های متقاضیان سر باز زده است”. شکایت گروهی در تاریخ فوریه ۲۰۱۸ با مجوز دیوان عالی کبک تنظیم شده و بین نمایندگان قانونی فرجام خوانده (وزیر مهاجرت کبک) و وکلای وزارت مهاجرت کبک توافق و مقرر شده است که ۵۰ درصد از هزینه های تقاضانامه ها به متقاضیان مهاجرت مسترد شود.

گفتنی است در تاریخ ۱۹ ژوئن، جلسه استماع تاییدیه این توافق توسط دادگاه برگزار خواهد شد و مشخص خواهد شد که آیا این حکم، منصفانه و معقول است و نیز آیا بهترین منافع را برای اعضای این گروه از شاکیان در پی دارد یا خیر”. در زیر سه گروه از شاکیان معرفی می شوند. آنطور که متن منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرت کبک گفته است اگر شما جزو یکی از این گروه ها هستید و توافق مابین وزیر و وکلا را تایید می کنید نیاز نیست فعلا اقدامی انجام دهید.

گروه ۱: افرادی که درخواست CSQ خود را بین اول فوریه ۲۰۱۲ تا ۳۱ مارس ۲۰۱۳ ارائه کرده اند؛ و تقاضانامه شان حاوی فرم مهاجرت A-1520-AA یا A-1520-AF بوده که حاکی از این بوده که درخواست CSQ مطابق با مقررات وزارت مهاجرت کبک که در زمان پر کردن فرم لازم الاجرا بوده رسیدگی خواهد شد؛ و کسانی که در فرم تقاضانامه آنها نوشته شده است: ” به درخواست شما برای گواهی انتخاب بر اساس مقرراتی رسیدگی خواهد شد که هنگام تسلیم فُرم لازم الاجرا بوده اند”؛ و کسانی که درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب – selection grid – در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ رد شده است.  

گروه ۲: افرادی که درخواست CSQ خود را بین اول فوریه ۲۰۱۲ تا اول ژوئن ۲۰۱۳ و هفتم جولای ۲۰۱۳ ارائه کرده اندِ و درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ رد شده است. 

گروه ۳: فرادی که درخواست CSQ خود را بین ۸ جولای ۲۰۱۳ تا ۸ مارس ۲۰۱۷ ارائه کرده اند و درخواست CSQ آنها بعد از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ  ۸ مارس ۲۰۱۷ رد شده است.   

به موجب توفقنامه ای که انجام شده به هر کدام از گروه ها مبالغ زیر مسترد خواهد شد:

گروه ۱: ۵۰ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۱ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است. 

گروه ۲:‌ ۲۵ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۲ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.

گروه ۳:‌ ۲۵ درصد مبلغی که متقاضی شاکی عضو گروه ۳ برای ارائه تقاضانامه خود پرداخت کرده است.

 


گروه کاناداهوم با سالها تجربه در امر مهاجرت تحصیلی و داشتن پرونده های موفق، آماده پذیرفتن متقاضیان علاقه مند به ادامه تحصیل و یا مهاجرت به کانادا بوده و از متقاضیان دعوت می کنیم برای شروع پروسه، به صفحه تماس با ما رفته تا با مشاورین و اعضای شورای مشاورین رسمی مهاجرت به کانادا مشاوره رایگان داشته باشند تا بهترین راه را برای آنها انتخاب کنند.