برنامه ی تجاری NTNP

برنامه ی تجاری NTNP به دنبال جذب افرادی با تخصص تجاری و دارایی سرمایه گذاری قابل توجه است تا در مناطق شمالی سکونت گزیده و باعث ارتقای محیط اقتصادی آنها شود.این طرح مهاجرتی، برای خارجیانی که توانایی تاسیس، خرید یا سرمایه گذاری در یکی از کسب و کارهای موجود را دارند، در نظر گرفته شده است. متقاضیان در درجه ی اول بر اساس توانایی خود برای ایجاد خروجی های کسب و کار یا فعالیت های حرفه ای انتخاب می شوند.

این فرآیند با ارائه ی یک مفهوم کسب و کار و اظهار تمایل خود به مهاجرت به مناطق شمال غربی (NWT) آغاز می گردد. متقاضیان آینده درخواست کامل و طرح های کسب و کار خود را ارائه می کنند تا توسط دپارتمان صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد. اگر متقاضی پذیرفته شود و طرح کسب و کار پیاده سازی شود، یک گواهی انتخاب صادر شده و متقاضی می تواند برای اخذ وضعیت اقامت دائم به سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی (IRCC) درخواست دهد.

برنامه ی تجاری NTNP دارای دو طرح است: طرح کارآفرینی و طرح خوداشتغالی

این صفحه جزئیات موضوعی زیر را پوشش می دهد:

 • طرح ها
 • فرآیند انتخاب
 • حداقل شرایط لازم
 • طرح کسب و کار
 • مواردی که افراد واجد شرایط نیستند

برنامه ها

این برنامه مهاجرت را برای کارآفرینانی که به دنبال مهاجرت به NWT و تاسیس کسب و کاری در این منطقه هستند، تسهیل میکند. داوطلبین همه ی حوزه های اقتصادی واجد شرایط این برنامه هستند. با این حال، در این برنامه کسب و کارهایی که یک محصول جدیدی را به NWT معرفی کنند یا کسب و کارهایی که منافع اقتصادی قابل توجهی برای منطقه دارند، در هنگام ارزیابی از اولویت برخوردار هستند. یک طرح کسب و کار نیز باید ارائه شود.

طرح خوداشتغالی

توجه: طرح خوداشتغالی برنامه ی تجاری NTNP برای همیشه حذف شده است.

این طرح تجاری برای متخصصانی تعبیه شده است که می توانند با تاسیس یک کسب و کار یا انجام فعالیت های حرفه ای، سرویس مورد تقاضای این منطقه را  ارائه کنند. متخصصانی که از طریق یک کسب و کار یا سایر سازمان های استخدام می شوند، واجد شرایط این طرح نیستند زیرا این طرح فقط برای متخصصان خوداشتغال به کار می رود.

فرآیند انتخاب

فرآیند انتخاب، 8 مرحله دارد:

مرحله 1: خودارزیابی و بررسی های اولیه

اگر متقاضی معتقد باشد که معیارهای برنامه ی تجاری را دارا است، در آن صورت بهتر است یک مفهوم کسب و کار ایجاد نموده و در مورد مناطق شمالی، مردم آنها، محیط و اقتصاد آنجا تحقیق نمایند. مفهوم بیزنس در حال کار می تواند فقط یک فرصت بیزنس در مناطق شمالی را شناسایی نماید یا شامل یک طرح کسب و کار کامل برای راه اندازی بیزینسی جدید باشد و میزان کار به عهده ی خود متقاضی آینده می باشد.

مرحله 2: تحقیقات بیشتر و مصاحبات حضوری

متقاضیان آینده قبل از دعوت شدن برای ارائه ی درخواست، باید یک سفر تجاری به مناطق شمالی داشته باشند تا درک جامعتری از محیط تجاری این منطقه و مراحل مورد نیاز برای پیاده کردن یک مفهوم تجاری در یک طرح کسب و کار، داشته باشند. این سفر باید حداقل 4 روز کاری به طور انجامد و شامل روزهای سفر، روزهای مصاحبه و تعطیلات رسمی نمی باشد.

بعد از سفر تجاری، متقاضیان باید حداقل در یک مصاحبه ی حضوری با یکی از کارکنان دفتر مهاجرت این مناطق حضور یابند تا مفهوم کسب و کار در حال کار را بازبینی کرده و دانش فرد خارجی از مناطق شمالی و مهارت های ارتباطی او را مورد ارزیابی قرار دهند. یک مصاحبه باید در دپارتمان صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری در Yellowknife و یک مصابحه باید در دفتر منطقه ی مربوطه برگزار گردد.

مرحله 3: شروع فرآیند درخواست و گلچین شدن های اولیه

بعد از مصاحبه، متقاضی آینده می تواند با ارائه ی مستندات زیر، فرآیند درخواست را شروع نماید.

 • یک کاور لتر (Cover letter) یا ایمیل که نماینگر علاقه ی متقاضی برای ثبت درخواست در برنامه ی استانی این منطقه می باشد.
 • تکمیل فرم اطلاعات NTNP-01
 • یک رزومه ی بروزشده در صورتی که از تاریخ مصاحبه بیش از 2 هفته گذشته باشد.
 • یک کپی از NTNP-05:
 • یک خلاصه ی مکتوب از مفهوم کسب و کار در حال انجام و سرمایه گذاری که قرار است انجام شود.
 • خلاصه ی کاملی از یافته های او در سفر کاری

در صورتی که دپارتمان صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری از اطلاعات ارائه شده (از جمله مفهوم کسب و کار) رضایت داشته باشد و باور کند که متقاضی آینده در قصد خود برای اقامت در مناطق شمالی صداقت دارد، در آن صورت متقاضی دعوت به اپلای به برنامه ی تجاری NTNP خواهد شد.

مرحله 4: درخواست رسمی

هنگامی که داوطلب دعوت به اپلای رسمی شد، 9 ماه زمان برای ارائه ی یک درخواست کامل به برنامه ی استانی دارد. علاوه بر این، هزینه درخواست و هر گونه مخارج دیگر باید به طور کامل پرداخت شود و گزارش بازرسی رسمی نهاد عامل، طرح دقیق کسب و کار و نسخه ی جدید NTNP-05 نیز باید در عرض این دوره ی 9 ماهه ارائه شود.

مرحله 5: بازبینی درخواست

بعد از ارائه درخواست رسمی، متقاضی و طرح کسب و کار باید بر طبق معیار واجد شرایط بودن مورد بازبینی قرار گیرند. کارکنان NTNP برای تایید اطلاعات درخواست ممکن است نیاز به مستندات یا مصاحبات بیشتری باشند. کارکنان NTNP یاتوصیه می کنند که متقاضی وارد NTNP شود یا او را واجد شرایط معرفی می کنند. این توصیه توسط معاون وزیر صنعت، گردشگری و سرمایه گذاری که وظیفه ی تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد درخواست را دارد، مورد بازبینی قرار می گیرد.

مرحله 6: تصویب توافقنامه ی عملکرد کسب و کار

بعد از پذیرش درخواست،  کارکنان NTNP ، متقاضی را پذیرش درخواستش مطلع خواهند کرد. سپس NTNP در مورد توافقنامه ی کسب و کار با متقاضی وارد مذاکره می شود. این توافقنامه شرایطی که متقاضی باید در طرح کسب و کار اجرا کند، ارائه می کند. بعد از امضای توافقنامه و دریافت سپرده ی حسن نیت 75 هزار داری، دپارتمان صنعت، گردشگری و سرمایه گذارری، برای متقاضی یک مجوز کار موقت دو ساله ارائه خواهد کرد که متقاضی می تواند همراه درخواست خود به IRCC آن را ارائه دهد.

برای انجام موفقیت آمیز شرایط توافقنامه و انتخاب شدن، متقاضی باید در محدوده ی 100 کیلومتری از کسب و کار NWT ساکن شده و حداقل 75 درصد از زمان خود را در آنجا سپری نماید.

مرحله 7: راه اندازی کسب و کار

به محض وورد به مناطق شمالی، متقاضی دو سال زمان برای ایجاد کسب و کار پیشنهادی در طرح کسب و کار را مطابق با توافقنامه ی عملکرد کسب و کار دارد. کارکنان NTNP، روند پیشرفت کسب و کار را مانیتور کرده و هر از گاهی با متقاضی دیداری خواهد داشت. متقاضی باید نشان دهد که به طور فعالانه مسئولیت مدیریت فعالیت های روزانه ی آن کسب و کار را به عهده دارد. مدیریت فعال باید در مکان خود کسب و کار در Northwest Territories انجام شود.

مرحله 8: انتخاب

بعد از انجام تمامی شرایط توافقنامه ی عملکرد کسب و کار، دولت مناطق شمالی، برای متقاضی یک گواهی انتخاب صادر می کند. متقاضی به محض انتخاب می تواند برای اخذ اقامت دائم به سازمان IRCC درخواست دهد. وی یک سال بعد از تاریخ انتخاب وقت دارد به سازمان IRCC درخواست دهد.

حداقل شرایط لازم

حداقل الزامات برای طرح کسب و کار

متقاضیان برای اینکه واجد شرایط طرح کارآفرینی از برنامه ی تجاری NWT باشند، باید:

 • سرمایه گذاری نمایند.
 • حداقل 300 هزار دلار برای راه اندازی یا خرید یکی از کسب و کارهای موجود درون مرز مشترک منطقه ی Yellowknife، Northwest Territories.
 • حداقل 300 هزار دلار برای راه اندازی یا خرید یکی از کسب و کارهای موجود خارج از مرز مشترک منطقه ی Yellowknife، Northwest Territories.
 • دارایی خالص شخصی آنها:
 • در صورتی که قصد راه اندازی یا خرید یکی از کسب و کارهای موجود در مرز مشترک منطقه ی Yellowknife، Northwest Territories را داشته باشند، باید 500 هزار دلار کانادا باشد.
 • در صورتی که قصد راه اندازی یا خرید یکی از کسب و کارهای موجود در مرز مشترک منطقه ی Yellowknife، Northwest Territories را داشته باشند، باید 250هزار دلار کانادا باشد.
 • باید نشان دهند که حداقل مالک 33.3 درصد از آن کسب و کار هستند.
 • در صورتی که متقاضی سرمایه گذاری سهامی به مبلغ 1 میلیون دلار کانادا یا بیشتر انجام دهد، مالکیت کمتر از یک سوم (33.3% ) نیز امکان پذیر است.
 • یک سپرده ی حسن نیت به مبلغ 75 هزار دلار ارائه نماید که به منظور اعتماد تا زمان اجرای رضایتبخش شرایط توافقنامه ی قرارداد عملکرد نگهداری شود.
 • نشان دهد که دانش و درک معقولانه ای از مناطق شمالی و اقتصاد آنجا دارد.
 • مهارت های ارتباطی مناسبی برای راه اندازی کسب و کار در مناطق شمالی و سازگاری با انجمن های محلی آنجا داشته باشد.
 • سابقه ی کار و تحصیلات مورد نیاز برای پیاده سازی موفق طرح کسب و کار را داشته باشد.

حداقل شرایط لازم برای طرح خوداشتغالی

توجه: طرح خوداشتغالی برنامه های تجاری NTNP فعلا بسته می باشد.

متقاضیان برای اینکه واجد شرایط این برنامه باشند، باید:

 • عضوی از حرفه ای مرتبط با حوزه هایی که دچار کمبود مهارت در مناطق شمالی هستند، باشند.
 • هر گونه اعتباربخشی یا سرتیفیکیت مورد نیاز برای آن حرفه یا شغل را داشته باشند.
 • در صورتی که در یکی از مشاغل نظام مند فعالیت می کنند، قادر به برآورده کردن کلیه ی الزامات قانونی منطقه باشند.
 • در صورت که مقررات خاصی در این منطقه حاکم نباشد باید از نظام مجوزدهی کانادا مشورت گرفته شود.
 • مهارت های ارتباطی مناسبی برای راه اندازی کسب و کار در مناطق شمالی و سازگاری با انجمن های محلی آنجا داشته باشد.
 • دانش و درک معقولانه ای از مناطق شمالی و اقتصاد آنجا داشته باشند.
 • دسترسی به منابع مالی کافی برای شروع و راه اندازی یک فعالیت حرفه ای و پشتیبانی از خود و هر یک از وابستگان خود برای یک دوره ی 6 ماهه را نمایش دهند.
 • جزئیات دقیق طرح کسب و کار برای بیزنس یا فعالیت را ارائه نمایند.

طرح کسب و کار

طرح راه اندازی کسب و کار (BEP) باید یک طرح منسجم و برنامه ریزی شده برای استقرار موفقیت آمیز و توسعه ی کسب و کار در ساسکاچوان باشد. این طرح باید مراحل متفاوتی را که متقاضی طی خواهد نمود تا اطمینان حاصل کند کسب و کار شانس معقولانه ی ای برای موفقیت دارد و می تواند به محض ورود آن را راه اندازی نماید، ارائه می کند. این طرح همچنین باید نشان دهد که داوطلب تحقیقات گسترده ای در خصوص عوامل اقتصادی، بازار و فرهنگی مرتبط با کسب و کار پیشنهاد شده انجام داده است و اینکه می تواند نقاط قوت و ضعف مدیریتی خود را در نظر داشته باشد.

ممکن است سازمان یا موسسه ی دیگری به متقاضی در ایجاد BEP کمک نماید، اما مهم است که متقاضی دانش و درک کاملی از طرح خود داشته باشد. در صورتی که متقاضی از محتویات BEP بی اطلاع باشد، ممکن است آن را غیرقابل قبول تلقی کنند درخواست رد شود.

محتوای مورد نیاز

طرح کسب و کار باید شامل موارد زیر باشد ولی محدود به اینها نمی شود:

 • نام کسب و کار پیشنهادی و توصیفی از مفهوم کسب و کار
 • اطلاعات مالکیت کسب و کار- شراکت، مالکیت، شرکت، حق رای و اکتساب باشد.
 • صنعت یا حوزه ی پیشنهادی که کسب و کار
 • متقاضی باید نشان دهد :
 • کد حوزه ی صنعت، بیشترین ارتباط را با سرمایه گذاری پیشنهادی شان داشته باشد (به ازای هر طبقه بندی از صنایع آمریکای شمالی)
 • کدهای مشاغل بیشترین ارتباط را با سیستم سطح سابقه و مهارت آنها داشته باشد.
 • موقعیت پیشنهاد شده برای کسب و کار
 • برنامه های اسکان در مناطق شمالی
 • دستاوردهای مدیریتی متقاضی در رابطه با کسب و کار پیشنهادی
 • مبلغ سرمایه گذاری پیشنهاد شده و توضیح نحوه ی مصرف آن مبلغ
 • بودجه ها و مخارج پیش بینی شده برای راه اندازی کسب و کار
 • داده های مقدماتی مالی و طرح مالی در صورت وجود.
 • تعداد مشاغلی که قرار است برای ساکنان NWT ایجاد شود.
 • تحقیقات انجام شده در بازار و کلیه ی تحلیل های همراه با آن
 • لیستی از بازدیده های برنامه ریزی شده ی قبلی یا آتی از مناطق شمالی، در صورت وجود.
 • هر گونه آماده سازی و آموزش برای کارآفرینی در مناطق شمالی (از جمله عنوان دوره ها و نام موسسات، در صورت وجود)
 • نام، سازمان ها، آدرس های پستی، شماره تلفن و ایمیل تامین کنندگان خدمات تخصصی کسب و کار که متقاضی آینده با آنها در ارتباط بوده است و رابطه ی کاری فعال یا توافقنامه ی پولی با آنها برقرار کرده است.)
 • خلاصه ای از افرادی که برای آماده سازی یا تفسیر طرح کسب و کار با آنها قرارداد بسته شده یا از آنها مشاوره گرفته اند. به همراه نام، نام سازمان، آدرس پستی، آدرس الکترونیک و شماره تلفن هر یک از آنها.

مواردی که متقاضی قادر به اپلای نمی باشد.

متقاضیان در صورتی که جزو یکی از موارد زیر باشند، فاقد صلاحیت در نظر گرفته می شوند:

 • یک یا چند مورد از معیارهای صلاحیت ذکر شده در قسمت بالا را برآورده نکنند.
 • متقاضی (یا هر یک از اعضای خانواده ی وابسته، چه همراه او باشند و چه نباشند)، وضعیت پزشکی جدی داشته باشند.
 • متقاضی (یا هر یک از اعضای خانواده ی وابسته بالای 18 سال، چه همراه او باشند و چه نباشند)، سابقه ی کیفری داشته باشند.
 • مدعی پناهندگی در کانادا باشند.
 • درگیر فرآیند درخواست یا خروج فدرال شده باشند.
 • درخواست فعال دیگری در سایر برنامه های مهاجرت استانی داشته باشند.
 • دارای اختلافات مربوط به نگهداری و حضانت فرزند باشد که بر هر یک از اعضای خانواده تاثیرگذار باشد
 • به طور عمدی خود را در درخواستشان غیرواقعی نمایش داده باشند.
 • به طور عمدی در حین فرایند درخواست خود مرتکب کلاهبرداری شده باشند.
 • پیشنهاد سرمایه گذرای در کسب و کاری را داده باشند که بیزسنس در درجه ی اول به اهداف کسب درآمدهای سرمایه گذاری منفعل راه اندازی شده باشد.