11

ژوئن
2020

۷ هزار پوند در روز؛ هزینه محافظت از هری و مگان در لس آنجلس 

Posted By : کاناداهوم/ 74 0هری و مگان که پس از ترک خاندان سلطنتی در لس آنجلس مستقر شده اند، برای تامین امنیت خود و فرزندشان شرکتی را انتخاب کرده اند که مشتریان صاحب نامی چون جف بزوس و تام هنکس دارد و روزی ۷ هزار پوند بابت محافظت از آنها پول می گیرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.