09

مه
2020

3 دلیل بالاتر بودن نرخ مرگ میر ناشی از کرونا در آمریکا نسبت به کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 192

[ad_1]

به گزارش سی بی سی نیوز، در دوران پاندمی شرایط همسایه جنوبی نقل محافل کانادایی‌ها با محوریت سیاستمدار ساکن کاخ سفید بوده است. 

[ad_2]