01

جولای
2020

یک مقام اگاه: دولت قصد دارد قوانین سختگیرانه قرنطینه برای مسافران را تمدید کند 

Posted By : کاناداهوم/ 60 0به گزارش سی بی سی نیوز، دولت فدرال در نظر دارد قوانین سختگیرانه برای مسافرانی که به کانادا وارد می شوند و الزام آنها به قرنطینه را که قرار بود روز سه شنبه منقضی شود، تمدید کند. این خبری بود که یکی از مقامات ارشد دولت که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.