15

آگوست
2020

یک رسوایی دیگر برای ترودو؟ محافظه کاران خواهان تحقیق درباره برنامه یارانه اجاره اماکن تجاری

Posted By : کاناداهوم/ 49 0اتاوا- به گزارش گلوبال نیوز، حزب محافظه کار خواهان تحقیق درباره نحوه انتخاب موسسه طرف قرارداد دولت فدرال برای ارائه برنامه ۸۴ میلیون دلاری یارانه اجاره املاک تجاری می باشد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.