01

ژوئن
2020

گشت و گذار خرس سیاه در یکی از محله های مارکام- انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 140

[ad_1]

مارکام/انتاریو- CP24: یک خرس سیاه در حین گشت و گذار در یکی از محله های مارکام (حوالی Major Mackenzie Drive و Ninth Line) مشاهده شد. یکی از ساکنان منطقه، فیلم ویدیویی از 3 خرس را برای CP24   ارسال کرد. 

[ad_2]