01

ژوئن
2020

گشت و گذار خرس سیاه در یکی از محله های مارکام- انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 29 0مارکام/انتاریو- CP24: یک خرس سیاه در حین گشت و گذار در یکی از محله های مارکام (حوالی Major Mackenzie Drive و Ninth Line) مشاهده شد. یکی از ساکنان منطقه، فیلم ویدیویی از ۳ خرس را برای CP24   ارسال کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.