09

مارس
2020

گروه استقلال طلب ساسکاچوان به دنبال ثبت خود به عنوان حزب سیاسی

Posted By : کاناداهوم/ 151

[ad_1]

رجاینا- Regina Leader-Post: گروه Wexit Saskatchewan که خواهان جدایی و استقلال این استان از کانادا می باشد، برای ثبت رسمی خود به عنوان حزب سیاسی و شرکت در انتخابات 2020 اقدام کرده است. 

[ad_2]