12

مارس
2020

کمک یک میلیارد دلاری دولت ترودو برای مقابله با پیامدهای شیوع کروناویروس

Posted By : کاناداهوم/ 158

[ad_1]

اتاوا- Global News: دولت فدرال مبلغ 1 میلیارد دلار را به کمک به کانادایی ها جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس اختصاص داده است. 

[ad_2]