15

مارس
2020

کمک سه میلیون دلاری دولت انتاریو به بیزنس های متضرر از تاخیر تکمیل پروژه خط ریلی اگلینتون

Posted By : کاناداهوم/ 110 0تورنتو- Daily Hive: کارولین مالرونی، وزیر حمل و نقل انتاریو با درخواست جان توری، شهردار تورنتو و شورای شهر برای کمک مالی به بیزنس های واقع در خیابان اگلینتون موافقت کرد. بسیاری از بیزنس ها به دلیل طولانی شدن پروژه خط ریلی سبک اگلینتون (LRT) و مسدود شدن خیابان با ضرر و زیان سنگین روبرو شده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.