29

ژوئن
2020

کشف اموال دزدی به ارزش هشتاد هزار دلار و بازداشت دو نفر 

Posted By : کاناداهوم/ 126

[ad_1]

انتاریو- Global News: پلیس انتاریو (OPP) دو فرد را به اتهام سرقت و همراه داشتن اسلحه غیرقانونی بازداشت کرده است. 

[ad_2]