28

آوریل
2020

کشته شدن سه عضو خانواده در کشتار جمعی نووا اسکوشیا 

Posted By : کاناداهوم/ 118

[ad_1]

نووا اسکوشیا- CBC News: جولین الیور 40 ساله، آرون تاک 45 ساله و دختر 17 ساله شان امیلی، جزو قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی ها در تاریخ کانادا می باشند. 

[ad_2]