28

آوریل
2020

کشته شدن سه عضو خانواده در کشتار جمعی نووا اسکوشیا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 59 0نووا اسکوشیا- CBC News: جولین الیور ۴۰ ساله، آرون تاک ۴۵ ساله و دختر ۱۷ ساله شان امیلی، جزو قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی ها در تاریخ کانادا می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.