07

دسامبر
2019

کشاورزان نیوفانلند برای رسیدگی به مشکل موش ها از دولت تقاضای کمک کردند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 95 0کشاورزان نیوفانلند برای رسیدگی به مشکل موش ها از دولت تقاضای کمک کردند

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.