07

آوریل
2020

کسری بودجه یکصد و سیزده میلیارد دلاری در انتظار دولت فدرال در سال دو هزار و بیست و یک 

Posted By : کاناداهوم/ 118اتاوا- National Post: رشد سالانه اقتصاد کانادا برای سال ۲۰۲۰، منفی ۵٫۱ درصد پیش بینی شده است. به دلیل پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس، دولت فدرال در سال ۲۰۲۱ با کسری بودجه ۱۱۲٫۷ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. به عبارتی دیگر شوک سنگین به اقتصاد کانادا وارد خواهد شد.