13

جولای
2020

کسری بودجه دولت فدرال بیش از سیصد میلیارد دلار!

Posted By : کاناداهوم/ 94

[ad_1]

اتاوا- Globe and Mail: بیل مورنتو، وزیر دارایی کانادا، کسری بودجه دولت فدرال برای سال مالی جاری را بیش از 300 میلیارد دلار برآورد می کند. تعطیلی های اقتصادی و پرداخت میلیاردها دلار کمک مالی اضطراری به دلیل پاندمی، هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. 

[ad_2]