07

ژوئن
2020

کروناویروس؛ شکایت خانواده های سالمندان فوت شده از خانه سالمندان آلتامونت 

Posted By : کاناداهوم/ 67 0تورنتو- Global News: یک خانه سالمندان دیگر در انتاریو با اتهام سوء مدیریت و غفلت در محافظت ساکنان در برابر COVID-19 روبرو شده است. خانواده های سالمندان فوت شده در اثر ابتلا به COVID-19 شکایت و ادعای خسارت ۲۰ میلیون دلاری خود از مسوولین Altamont Care Community را به جریان انداخته اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.