18

سپتامبر
2019

کبکی ها خواهان تغییر قانون مرگ با کمک پزشک

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 139 0کبک- دو فرد ساکن کبک که از بیماری لاعلاج رنج می برند دوشنبه ۷ ژانویه دادخواست خود را بر علیه دولت کبک و همچنین قوانین فدرال که آنها را از حق مرگ با کمک پزشک محروم کرده بود، به جریان انداختند. ژان تروشان و نیکول گلادو، علیرغم رنجی که متحمل می شوند واجد شرایط <مرگ با کمک> پزشک تشخیص داده نشده اند، زیرا مرگ آنها قریب الوقوع تلقی نمی شود. گلادوی ۷۳ ساله از نشانگان پس از فلج اطفال یا post-polio syndrome و تروشان از اختلال فلج مغزی یا cerebral palsy رنج می برند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.