23

مه
2020

کاهش پنجاه و هفت درصدی خرید و فروش مسکن در کانادا طی ماه آوریل 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 49 0کانادا- Globe and Mail: پاندمی COVID-19 در کشور، ضربه سنگینی به بازار مسکن کانادا وارد کرده و کمترین میزان خرید و فروش از سال ۱۹۸۴ را باعث شده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.