15

ژوئن
2020

کاهش نرخ سود وام مسکن به پایین ترین سطح در تاریخ کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 71 0به گزارش هافینگتون پست، در میان بحران پاندمی نرخ سود وام بانک ها در سراسر جهان به شدت کاهش پیدا کرده است و در نتیجه هیچ وقت به اندازه حالا گرفتن وام مسکن در کانادا کم هزینه نبوده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.