31

مارس
2020

کاهش دستمزد کارکنان تمام وقت Cineplex و تعلیق کارکنان نیمه وقت 

Posted By : کاناداهوم/ 199

[ad_1]

تورنتو- The Canadian Press: مسوولین Cineplex Inc. پس از بسته شدن سینماها و تعلیق کارکنان نیمه وقت، به طور موقت دستمزد کارکنان تمام وقت و مدیران را کاهش داده است. 

[ad_2]