18

اکتبر
2019

کاهش تقاضای پناهندگی پناهجویان غیرقانونی به پایین ترین سطح

Posted By : کاناداهوم/ 260

[ad_1]

اتاوا- با کند شدن روند ورود غیرقانونی پناه جویان به کانادا و کاهش درخواست های پناهندگی به پایین ترین حد از سال 2017 به اینسو، فرآیند رسیدگی به پرونده ها اندکی سرعت گرفته است.

[ad_2]