18

اکتبر
2019

کاهش تقاضای پناهندگی پناهجویان غیرقانونی به پایین ترین سطح

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0اتاوا- با کند شدن روند ورود غیرقانونی پناه جویان به کانادا و کاهش درخواست های پناهندگی به پایین ترین حد از سال ۲۰۱۷ به اینسو، فرآیند رسیدگی به پرونده ها اندکی سرعت گرفته است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.