16

سپتامبر
2019

کاهش بودجه و تعداد سازمان های ارائه کننده خدمات به نومهاجران

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0اتاوا- دولت فدرال از اول ژانویه ۲۰۱۹ به جای ۲۷ سازمان ارائه کننده خدمات به نومهاجران، بودجه ۱۶ سازمان را تامین خواهد کرد. بودجه اختصاص یافته به این برنامه نیز از ۳۲ میلیون دلار به ۲۲٫۶ میلیون دلار در سال کاهش خواهد یافت.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.