06

آگوست
2020

کانادا قرارداد خرید میلیون ها دز واکسن COVID-19 را امضاء کرد

Posted By : کاناداهوم/ 100

[ad_1]

اتاوا- به گزارش تورنتو استار، دولت فدرال کانادا دو قرارداد برای خرید میلیون ها دز واکسن بالقوه COVID-19 امضاء کرده است. دولت در عین حال به دلیل در جریان بودن مذاکرات با چندین تولید کننده بین المللی، از افشای هزینه و تعداد دقیق دزها خودداری کرده است.

[ad_2]