25

ژوئن
2019

کانادا جزو بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روانی

Posted By : کاناداهوم/ 381

[ad_1]

کانادا- کانادا اخیرا به عنوان بهترین کشور جهان از نظر کیفیت زندگی شناخته شد، اما حالا در گروه بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روانی نیز قرار گرفته است.

[ad_2]