22

فوریه
2020

کانادا آماده ارائه کمک های بیشتر به چین برای مبارزه با کروناویروس 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0اتاوا- The Canadian Press: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا طی سفر به آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، آمادگی کشورش برای ارائه کمک های بیشتر به چین را ابراز کرد. ترودو گفت کانادا به درخواست چین برای ارسال تجهیزات پزشکی، از جمله ماسک و سایر ابزارها و پوشاک محافظت کننده پاسخ داده است و به همکاری با همتایان چینی جهت مهار شیوع ویروس ادامه خواهد داد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.