15

فوریه
2020

کانادایی ها موضع سختگیرانه در برابر ایران را به دیپلماسی ترجیح می دهند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0کانادا- Global News: نتیجه به دست آمده از نظرسنجی اخیر IPSOS نشان می دهد که اکثر کانادایی ها در پی سرنگونی هواپیمای اکراین توسط موشک های سپاه و کشته شدن ۵۷ شهروند کانادایی، موضعگیری سفت و سخت دولت در برابر ایران را به دیپلماسی ترجیح می دهند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.