27

فوریه
2020

کانادایی ها در ایران خواهان کمک دولت فدرال برای بازگشت به کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 155

[ad_1]

کانادا- The Canadian Press: کانادایی هایی که هم اکنون در ایران بسر می برند، با ابراز نگرانی بابت شیوع سریع کروناویروس در ایران، خواهان ارائه خدمات کنسولی و کمک دولت فدرال برای ترک ایران و بازگشت به کانادا می باشند. 

[ad_2]