27

فوریه
2020

کانادایی ها در ایران خواهان کمک دولت فدرال برای بازگشت به کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0کانادا- The Canadian Press: کانادایی هایی که هم اکنون در ایران بسر می برند، با ابراز نگرانی بابت شیوع سریع کروناویروس در ایران، خواهان ارائه خدمات کنسولی و کمک دولت فدرال برای ترک ایران و بازگشت به کانادا می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.