04

جولای
2020

کانادایی ها اجازه سفر به اروپا را دارند، آمریکایی ها خیر! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 40 0کانادا- Global News: اتحادیه اروپا سه شنبه گذشته خبر بازگشایی مرزهایش به روی مسافران از ۱۴ کشور جهان را اعلام کرد. اما آمریکایی ها در این لیست جای ندارند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.