04

جولای
2020

کانادایی ها اجازه سفر به اروپا را دارند، آمریکایی ها خیر! 

Posted By : کاناداهوم/ 75

[ad_1]

کانادا- Global News: اتحادیه اروپا سه شنبه گذشته خبر بازگشایی مرزهایش به روی مسافران از 14 کشور جهان را اعلام کرد. اما آمریکایی ها در این لیست جای ندارند. 

[ad_2]