26

آوریل
2019

کارمند اداره مالیات در همیلتون بابت آزار جنسی خسارت گرفت

Posted By : کاناداهوم/ 414 0همیلتون/انتاریو- اداره مالیات کانادا ملزم به پرداخت حداکثر خسارت به یکی از کارمندان خود شد که از سوی رئیس اش دومینیک دلپولیتو مورد آزار جنسی قرار گرفته بود.
طبق حکم، ماریلین دورو مبلغ ۶۰ هزار دلار خسارت دریافت خواهد کرد. این خسارت شامل ۲۳ هزار دلار هزینه مشاوره روانی برای درمان آسیب ناشی از آزار جنسی نیز می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.