29

اکتبر
2019

ژانویه دو هزار و نوزده؛ لاتاری انتخاب فروشگاه های خصوصی ماری جوانا در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 150تورنتو- دولت انتاریو مقررات مربوط به راه اندازی فروشگاه های خصوصی عرضه ماری جوانا در استان از ۱ آوریل ۲۰۱۹ را معرفی کرد. بر اساس تصمیم دولت، برای تعداد مراکز عرضه در سطح استان سقف تعیین شده است و در مرحله نخست که از اول آوریل سال آینده آغاز می شود تنها ۲۵ فروشگاه مجوز دریافت خواهند کرد. این فروشگاه ها از طریق لاتاری انتخاب خواهند شد. لاتاری ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹ انجام شده و نتیجه آن ۲۴ ساعت بعد در وب سایت  AGCO یعنی Alcohol and Gaming Commission of Ontario اعلام خواهد شد. متقاضیان می توانند از ۷ تا ۹ ژانویه ۲۰۱۹، درخواست خود را به AGCO ارائه کنند. فرایند لاتاری، تحت نظر فرد مستقل و بی طرف انجام خواهد شد.