08

مارس
2020

چهار مورد جدید ابتلا به کروناویروس، از جمله سه ایرانی، در تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 110 0تورنتو- مقام ارشد درمانی در تورنتو ۴ مورد جدید ابتلا به کروناویروس را تایید کرد. به این ترتیب تا امروز، یکشنبه ۱ مارچ، ۱۵ مورد تایید شده در انتاریو وجود دارد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.