12

آوریل
2020

چندین اتهام برای مرد سی و هشت ساله مبتلا به کرونا به جرم سرفه کردن روی راننده اتوبوس

Posted By : کاناداهوم/ 75 0ادمونتون- Global News: یک مرد ۳۸ ساله ساکن ادمونتون به دلیل سرفه کردن عمدی روی راننده اتوبوس شهری و چند مامور ترانزیت قبل از افشای ابتلایش به COVID-19، با چندین اتهام مختلف، از جمله دو اتهام حمله خشونت آمیز روبرو شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.