12

آوریل
2020

چندین اتهام برای مرد سی و هشت ساله مبتلا به کرونا به جرم سرفه کردن روی راننده اتوبوس

Posted By : کاناداهوم/ 111

[ad_1]

ادمونتون- Global News: یک مرد 38 ساله ساکن ادمونتون به دلیل سرفه کردن عمدی روی راننده اتوبوس شهری و چند مامور ترانزیت قبل از افشای ابتلایش به COVID-19، با چندین اتهام مختلف، از جمله دو اتهام حمله خشونت آمیز روبرو شده است. 

[ad_2]