26

آوریل
2020

پیش بینی رکود بازار مسکن بریتیش کلمبیا تا سال دو هزار و بیست و یک  

Posted By : کاناداهوم/ 86 0



بریتیش کلمبیا: Vanouver Sun: بر اساس گزارش اخیر انجمن املاک و مستغلات بریتیش کلمبیا، رکود بازار مسکن استان به دلیل شیوع COVID-19 تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. اما این دوران در مقایسه با بازارهای مسکن سایر استان های کانادا، کوتاه تر خواهد بود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.