02

مه
2020

پژوهشگران کانادایی:  COVID-19 از طریق سیستم تهویه ساختمان ها منتقل می شود 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 60 0کانادا- National Post: گروهی از پژوهشگران کانادایی که معتقدند ویروس عامل COVID-19 از طریق سیستم تهویه ساختمان ها منتقل می شود، برای اصلاح نقص سیستم های HVAC تلاش می کنند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.