26

ژوئن
2019

پناهجویان برای یافتن شغل به کمک و حمایت نیازمند می باشند

Posted By : کاناداهوم/ 209 0تورنتو- تعهد اخیر IKEA کانادا برای استخدام ۲۵۰ پناهنده طی سه سال آینده، بدون شک خبر خوبی است. با اینکه در سال ۲۰۱۷، میزان بیکاری تازه واردین در پایین ترین حد طی ۱۰ سال گذشته قرار داشت، اما پناهندگان همچنان در یافتن شغل با چالش جدی روبرو می باشند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.