20

فوریه
2020

پلیس نگران بیشتر بودن تعداد قربانیان کلاهبرداری آرش مهدیه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0تورنتو- ۶۸۰ News: پلیس تورنتو سپتامبر گذشته مرد ۳۸ ساله ساکن تورنتو به نام آرش مهدیه را به اتهام یک فقره کلاهبرداری مبلغ بالای ۵ هزار دلار بازداشت کرد. ماموران تحقیق احتمال می دهند که تعداد قربانیان بیش از یک نفر باشد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.