08

فوریه
2020

پلیس مونترال به دنبال شناسایی قربانیان متجاوز جنسی در سال های هشتاد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 89 0مونترال- Global News: پلیس لاوال (در حومه مونترال) در صدد شناسایی قربانیان احتمالی متجاوز سریالی است که در فاصله سال های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ جرائم مورد اشاره را مرتکب شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.