21

فوریه
2020

پلیس در جستجوی قربانیان احتمالی آزار جنسی توسط معلم بازنشسته

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0مونترال- Global News: پلیس کبک در جستجوی افرادی است که احتمالا از سوی معلم بازنشسته، مورد سوء استفاده و آزار جنسی قرار گرفته اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.