21

ژوئن
2020

پزشکان خواهان اجباری شدن استفاده از ماسک در آلبرتا

Posted By : کاناداهوم/ 109

[ad_1]

آلبرتا- CBC News: گروهی از پزشکان شاغل در آلبرتا با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دولت استان، خواهان اجباری شدن استفاده از ماسک در ملاء عام و سیستم حمل و نقل عمومی می باشند. 

[ad_2]