18

جولای
2020

پرستار بچه سابق در بریتیش کلمبیا اتهام آزار جنسی کودکان را پذیرفت

Posted By : کاناداهوم/ 56 0سانیچ/بریتیش کلمبیا- Global News: جاناتان لی رابیشود، پرستار سابق بچه با حضور در دادگاهی در ویکتوریا-بریتیش کلمبیا، ۸ اتهام آزار جنسی کودکان را پذیرفت.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.