12

فوریه
2020

پرستاران نیوبرانزویک خواهان تضمین امنیت جانی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0نیوبرانزویک: CBC News: با آغاز محاکمه بروس (رندی) ون هورلیک ۶۹ ساله به اتهام ضرب و شتم دو پرستار بیمارستان Dr. Georges-L.-Dumont  واقع در شهر مونکتون، ده ها پرستار در خارج از ساختمان دادگاه اجتماع کردند. پرستاران معترض، خواهان تضمین امنیت جانی خود در محل کار می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.